Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Ninh Thuận đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 17/5/2024, ký hiệu: 20
Phòng chống tham nhũng

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo số 97/BC-XSKT ngày 21/02/2024 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
2 Báo cáo số 32/BC-XSKT ngày 11/01/2024 Kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023
3 Công văn số 172/ND-XSKT ngày 27/3/2024 Phụ lục thỏa ước lao động tập thể
4 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VIÊN NĂM /2023
5 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỤC NĂM 2023
6 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TAC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2023
7 Văn bản số 8/XSKT-HC ngày 02/01/2024 Biên bản v/v công khai niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo về hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2022
2 Kết quả hoạt động của kiểm soát viên Công ty năm 2022
3 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022
4 Thông báo 218/TB-XSKT ngày 05/06/2023 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2026, 2026 – 2031
5 Quyết định số 110/QĐ-XSKT ngày 06/12/2023 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
6 Quyết định số 131/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 Ban hành Quy trình trả thưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
7 Quyết định số 84/QĐ-XSKT ngày 26/9/2023 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
8 Kế hoạch số 15/KH/ĐUXS ngày 19/01/2023 về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2023
9 Kế hoạch số 23/KH/ĐUXS tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
10 Kế hoạch số 152/KH-XSKT ngày 11/04/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
11 Kế hoạch số 302/KH-XSKT ngày 22/8/2023 tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
12 Kế hoạch số 91/KH/ĐU ngày 22/8/2023 Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
13 Quyết định số 110/QĐ-XSKT ngày 06/12/2023 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
14 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023
15 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT
16 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2022
17 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VIÊN QUÍ I/2023
18 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VIÊN QUÍ II/2023
19 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VIÊN QUÍ III/2023
20 KÊ HOẠCH SỐ 96-KH/ĐÚ NGÀY 23/8/23 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 225-KH/TU NGÀY 18/7/2023
21 KẾ HOẠCH SỐ 327/KH-XSKT NGÀY 13/9/2023
22 Kế hoạch số 36/KH/ĐUXS ngày 10/3/2023 triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước
23 Báo cáo số 480/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023
24 Báo cáo số 340/BC-XSKT ngày 22/9/2023 Kết quả tự kiểm tra công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Công ty
25 Báo cáo số 474/BC-XSKT ngày 18/12/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ
26 1Báo cáo số 479/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về Kết quả thực hiện Kế hoạch số 685-KH/BCSĐ ngày 02/8/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
27 Kế hoạch số 96-KH/ĐUXS ngày 23/8/2023 triển khai thực hiện Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 18/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về khắc phục các hạn chế, vướng mắc, khó khăn và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC
28 Kế hoạch số 327/KH-XSKT ngày 13/9/2023 khắc phục những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý sử dụng đất đai, sử dụng ngân sách, đầu tư mua sắm tài sản công
29 Báo cáo số 01/BC-TTND ngày 14/02/2023 Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022
30 Quyết định số 27/QĐ-XSKT ngày 09/02/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty
31 Kế hoạch ngày 17/5/2023 sắp xếp, luân chuyển người lao động tại Văn phòng đại diện tại các tỉnh đợt 1 ngày 01/6/2023
32 Kế hoạch ngày 01/10/2023 sắp xếp, luân chuyển người lao động tại Văn phòng đại diện tại các tỉnh đợt 2 ngày 01/10/2023
33 Kế hoạch ngày 17/5/2023 sắp xếp, luân chuyển người lao động tại Văn phòng đại diện tại các tỉnh đợt 3 ngày 01/12/2023
34 Văn bản số 1/CĐXS ngày 11/01/2024 V/v đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2022 và Phụ lục thỏa ước lao động tập thể năm 2023
35 Quyết định số 101/QĐ/ĐUXS ngày 12/9/2023 kiểm tra Chi bộ phòng TC-LĐ và đồng chí Trần Minh Thanh Chủ tịch Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty
36 Báo cáo số 137/BC/ĐUXS ngày 01/12/2023 về Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
37 Quyết định số 126/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 về việc tặng Giấy khen cho cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023
38 Quyết định số 64/QĐ-XSKT ngày 14/07/2023 Về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)
39 Quyết định số 66/QĐ-XSKT ngày 17/07/2023 về việc khen thưởng cá nhân đạt thành tích trong Phong trào thi đua Đợt 1 phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 (Người quản lý).
40 Quyết định số 130/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 v/v khen thưởng đối với các tập thể đạt thành tích hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023
41 Quyết định số 151/QĐ/ĐUXS ngày 25/12/2023 khen thưởng Đảng viên có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
42 Quyết định số 03/QĐ-XSKT ngày 06/01/2023 v/v nâng bậc lương đối với ông Phạm Tùng
43 Quyết định số 04/QĐ-XSKT ngày 06/01/2023 v/v nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Phước Tuấn
44 Quyết định số 31/QĐ-XSKT ngày 13/3/2023 v/v nâng bậc lương đối với ông Đỗ Trí Cao
45 Quyết định số 69/QĐ-XSKT ngày 28/7/2023 v/v nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Tử Lượng
46 Quyết định số 108/QĐ-XSKT ngày 30/11/2023 v/v nâng bậc lương đối với bà Hồ Thị Hoàng Hiên
47 Quyết định số 50/QĐ-XSKT ngày 25/05/2023 Về việc bổ nhiệm ông Đỗ Trí Cao, nhân viên Văn phòng đại diện Công ty tại Phú Yên giữ chức vụ Phó Trưởng Văn phòng đại diện phụ trách Văn phòng đại diện Công ty tại Phú Yên
48 Quyết định số 60/QĐ-XSKT ngày 30/06/2023 Về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiếu, nhân viên Văn phòng đại diện Công ty tại Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Phó Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại Thừa Thiên Huế
49 Thông báo số 124/TB-XSKT ngày 27/3/2023 Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2026, 2026 – 2031
50 Quyết định số 75/QĐ/ĐUXS ngày 27/06/2023 về việc đưa ra khỏi quy hoạch Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2025
51 Văn bản số 51/XSKT-TC ngày 02/02/2023 về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, dự thảo mới các quy chế, quy định của Công ty
52 Văn bản số 24/KH-KSV ngày 12/01/2023 Kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
53 Kế hoạch số 03/TTND-XSKT ngày 14/9/2023 thực hiện công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 tại Công ty
54 Văn bản số 128/CTR-XSKT ngày 27/03/2023 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận năm 2023
55 Quyết định số 45/QĐ-XSKT ngày 15/5/2023 Ban hành quyết định chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
56 Quyết định số 52-QĐ/ĐUXS ngày 27/4/2023 Chuẩn mực đạo đức các mạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
57 Quyết định số 28/QĐ-CĐXS ngày 17/5/2023 V/v ban hành Quy chế làm việc của BCH CĐCS Công ty TNHH MTV XSKT NInh Thuận nhiệm kỳ 2023 – 2028
58 Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
59 Quyết định số 114/QĐ-XSKT ngày 11/12/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
60 Quyết định số 132/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 Ban hành Quy trình phúc tra vé trúng thưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
61 Báo cáo số 134/BC/ĐUXS ngày 29/11/2023 Kết quả tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
62 Báo cáo só 481/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” năm 2023 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng
63 Kế hoạch số 471/KH-XSKT ngày 15/12/2023 Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn năm 2023 tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
64 Thông báo số 110/TB/ĐUXS ngày 29/09/2023 kết luận kiểm tra Chi bộ phòng Tổ chức – Lao động và đồng chí Trần Minh Thanh – Chủ tịch Công ty, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty
65 Quyết định số 51/QĐ-XSKT ngày 25/05/2023 Về việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Ninh, Phó Trưởng Văn phòng đại diện phụ trách Văn phòng đại diện Công ty tại Bình Định giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại Bình Định
66 Quyết định số 87/QĐ-XSKT ngày 04/10/2023 Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
67 Văn bản số 350/BB-XSKT ngày 26/09/2023 Biên bản v/v niêm yết công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với có người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm tại Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
68 Kế hoạch số 151/KH-XSKT ngày 11/04/2023 về Kiểm soát xung đột lợi ích tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
69 Quyết định số 79/QĐ-XSKT ngày 31/8/2023 Về việc cử người lao động tham gia học Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 33C, năm học 2023 – 2024 (hệ đào tạo không tập trung) tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh – tỉnh Thừa Thiên Huế
70 Quyết định số 61/QĐ-XSKT ngày 11/7/2023 Về việc cử người lao động tham gia học Lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2023
71 Quyết định số 47/QĐ-XSKT ngày 22/5/2023 Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
72 Kế hoạch số 01/ĐX-KT ngày 12/9/2023 kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính tại các Văn phòng đại diện khu vực duyên hải miền Trung của của phòng Kế toán – Tài vụ
73 Quyết định số 116/QĐ-XSKT ngày 25/12/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-XSKT ngày 04/10/2023 của Công ty ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
74 Công văn số 466/XSKT-TC ngày 12/12/2023 về việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản
75 Kế hoạch số 01/ĐX-KT ngày 12/9/2023 kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính tại các Văn phòng đại diện khu vực duyên hải miền Trung của của phòng Kế toán – Tài vụ
76 Kế hoạch tiếp tục thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính ohủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc
77 Biên bản tiếp công dân Tháng 1
78 Biên bản tiếp công dân Tháng 2
79 Biên bản tiếp công dân Tháng 3
80 Biên bản tiếp công dân Tháng 4
81 Biên bản tiếp công dân Tháng 5
82 Biên bản tiếp công dân Tháng 6
83 Biên bản tiếp công dân Tháng 7
84 Biên bản tiếp công dân Tháng 8
85 Biên bản tiếp công dân Tháng 9
86 Biên bản tiếp công dân Tháng 10
87 Biên bản tiếp công dân Tháng 11
88 Biên bản tiếp công dân Tháng 12
89 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023
90 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023
91 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023
92 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023
93 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023
94 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023
95 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023
96 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023
97 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023
98 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023
99 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023
100 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023

# Báo cáo Tệp
1 Rà sót sửa đổi bổ sung, dự thảo mới các qui chế qui định của Công ty
2 Sơ kế 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW
3 Báo cáo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ báo cáo định kỳ của BCS đảng
4 Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
5 Kế hoạch Công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2022
6 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU
7 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
8 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh
9 Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022
10 Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân
11 Kế hoạch kiểm soát năm 2022 của Kiểm soát viên
12 Kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
13 Kế hoạch sắp xếp, luân chuyển Trưởng VPĐD Công ty các tỉnh năm 2022
14 Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022
15 Thông báo số 367/TB-XSKT ngày 17/11/2022 về việc người lao động đến hạn xét nâng bậc lương năm 2023

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021
2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2021
3 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG NĂM 2021
4 Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022

# Báo cáo Tệp
1 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020
2 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020
3 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020
4 Công tác qui hoạch
5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết

# Báo cáo Tệp
1 báo cáo công tác nội chính, phòng chống, tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019
2 Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
3 Chứng nhận quyền sử dụng đất
4 Qui Chế Tài chính