Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 14/6/2024, ký hiệu: 24
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Sáng ngày 15/3/2022, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận đã phối hợp với Công ty tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về tham dự có đồng chí Hồ Thị Xuân Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, tại Công ty có đồng chí Trần MinhThanh Chủ tịch; Đồng chí Vũ Đức Kim, Giám đốc, Bí thư Đảng bộ, người quản lý và 41 người lao động.

Đại biểu, người quản lý, người lao động tham dự hội nghị người lao động

Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Văn Châu – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và xây dựng Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, là năm hết sức khó khăn đối với Công ty, dịch bệnh đã tác động toàn diện đến hoạt động kinh doanh, tâm tư, tình cảm và  đời sống vật chất cũng như tinh thần của người quản lý, người lao động. Tuy nhiên,với quyết tâm chính trị cao nhất của tập thể người quản lý, người lao động và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên trong đại dịch, tranh thủ tối đa sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai thực hiện những chủ trương và giải pháp tổ chức kinh doanh đồng bộ, kịp thời, sát với tình hình trên từng địa bàn, trong từng giai đoạn cụ thể, nên về cơ bản Công ty đã phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất có thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, tiếp tục làm tốt công tác động viên người lao động xác định tốt tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phát huy mọi tiềm năng để từng bước ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đồng chí Lê Công Uyển Vi – Phó trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ thay mặt Kế toán trưởng báo cáo công khai tài chính, tình hình trích lập các quỹ theo quy định; Đồng chí Huỳnh Nguyễn Bích Nhi - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Công ty năm 2021 và trình bày Thỏa ước lao động tập thể năm 2022; Đồng chí Diệp Thế Dũng trình bày báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân. Tại Hội nghị đã bầu BanThanh tra nhân dân và Công bố Tổ đối thoại; biểu quyết nhất trí với các giải pháp, biện pháp để hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 và các nội dung Thỏa ước lao động tập thể năm 2022 có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Đồng chí Tăng Nguyên Nam -Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty thông qua báo cáo tổng kết.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022 Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua và vận động Người quản lý, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hồ Thị Xuân Hạnh - Phó chủ tịch Công đoàn Các khu Công nghiệp phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị đã biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Công ty trong năm 2021, đồng thời đồng chí cũng định hướng những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác Công đoàn trong thời gian tiếp theo. Đề nghị của Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và chương trình, kế hoạch công tác năm đã đề ra; đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tổ chức các hoạt động phong trào trong đoàn viên, người quản lý, người lao động; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chứcnăng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên. Vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đứng từ trái qua phải Đ/c Hồ Thị Xuân Hạnh -Phó chủ tịch Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh; Đ/c Trần Minh Thanh Chủ tịch Công ty đang chứng kiến Đ/c Tăng Nguyên Nam Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Đ/c Vũ Đức Kim Giám đốc Công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tại hội nghị đã có: 01 tập thể được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 03 tập thể, 02 cá nhân được tặng Bằng khen UBND tỉnh; 01 tập thể, 01 cá nhân được tặng Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh; 02 cá nhân được tặng Giấy khen Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc; BCH Công đoàn tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 ./.

Tin liên quan