Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 14/6/2024, ký hiệu: 24
THĂM HỎI, TẶNG QUÀ MẸ VNAH, THƯƠNG BINH NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG NHÂN NGÀY 27/7/1947-27/7/2023

           Nhân kỷ niệm ngày thương bình liệt sỹ 27/7, Công đoàn Công Công ty cùng với Chi đoàn thanh niên đã có buổi đi thăm hỏi tặng quà cho mẹ VNAH, người có công cách mạng và anh thương binh hiện đang được  Công đoàn công ty phụng dưỡng và hỗ trợ trong thời gian qua.

(Mẹ VNAH Lê Thị Hự)

             Trong buổi thăm hỏi tại các gia đình là Mẹ VNAH Lê Thị Hự, anh thương binh Cao Văn Hồng, gia đình có công cách mạng Châm Thị Khoanh và người có công cách mạng anh Nguyễn Càng. Đại diện Công đoàn Công ty, Chi đoàn thay mặt anh chị em đoàn viên Công ty gửi lời bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh, công lao đóng góp của các gia đinh chính sách đến sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của mẹ VNAH và các gia đình chính sách.

(Gia đinh có công cách mạng bà Châm Thị Khoanh)

           Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty trao tặng đến mẹ, gia đinh chính sách các phần quà ý nghĩ nhằm hỗ trợ một phần nào đó trong cuộc sống khó khăn của các gia đình. Công đoàn Công ty cũng mong mẹ, các gia đinh chính sách tiếp tục phát huy tiếp tinh thần cách mạng, truyền thống yêu nước. Và Công đoàn Công ty cũng sẽ cố gắng hỗ trợ hơn nữa đến mẹ và các gia đình chính sách trong thời gian tới.  

(Anh Thương binh Cao Văn Hồng)

Chiêu An
Tin liên quan