Chúc mừng quý khách hàng tại Tỉnh Ninh Thuận đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 16/02/2024, ký hiệu: 07
LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN

50 năm qua (1969 – 2019), Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập, đất nước được hoà bình, thống nhất cùng chung tay vượt qua muôn vàn khó khăn sau chiến tranh, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp để đi lên theo con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn, từng bước đem lại phồn vinh cho đất nước trong công cuộc đổi mới với những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử trọng đại.

Bản Di chúc của Người là văn kiện lý luận quan trọng của Đảng, là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; là hành trang vững chắc để toàn dân tộc đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, như mong muốn của Bác lúc sinh thời.

Với ý nghĩa đó, nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1764/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, ngày 14/5/2019 Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết NinhThuận đã có kế hoạch số 138/KH-XSKT về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), hướng tới mục tiêu là: tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của Người quản lý và Người lao động Công ty những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, sẽ phát triển thành phong trào thi đua thường xuyên trong học tập và làm theo Di chúc của Người, để mỗi tập thể và cá nhân thấm nhuần, hãy tự soi mình vào những lời dạy, yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Người để phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc hơn, đóng góp nhiều công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà; Trước mắt, cùng thi đua thực hiện có hiệu quả hơn việc xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch vững mạnh, Công ty phát triển toàn diện và từng bước vững chắc, phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của mỗi cá nhân, nhất là của người đứng đầu, của đảng viên trong thực hiện nội dung chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, tích cực tham gia phong trào thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Phong trào thi đua đặc biệt của Công ty cũng đề ra những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện một cách cụ thể, gắn kết với các phong trào thi đua khác đã phát động trong năm 2019, trong đó tập trung các mục tiêu nhiệm vụ chính là:

- Tạo nên phong trào thi đua sôi nỗi trong Người quản lý, Người lao động học tập và làm theo lời Bác dặn, trước hết là chấn chỉnh về đạo đức, phong cách, tác phong làm việc, thái độ phục vụ theo những chuẩn mực đang áp dụng tại Công ty, theo Quy chế Văn hóa doanh nghiệp của Công ty đã ban hành, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ Người quản lý, Người lao động “vừa hồng”, “vừa chuyên” để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác như:  Tổng doanh thu thực hiện trên 283,45 tỷ đồng;  Nộp ngân sách Nhà nước trên 75 tỷ đồng; thu nhập bình quân Người lao động trên 13 triệu đồng/người/tháng; Lợi nhuận trước thuế trên 17 tỷ đồng và xây dựng Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh; Công ty và tổ chức Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, được tổ chức Đảng, Nhà nước và đoàn thể cấp trên xét khen thưởng.

Phong trào được phát động từ nay đến hết ngày 16/8/2019. Riêng đối với chỉ tiêu doanh thu được tính cho bình quân 14 kỳ phát hành vé xổ số truyền thống (từ kỳ vé ngày 17/5/2019 đến hết kỳ vé ngày 16/8/2019). Kết thúc đợt thi đua kịp thời tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chung của toàn Công ty./.

Trần Thành
Tin liên quan