Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 14/6/2024, ký hiệu: 24
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI ĐỐI VỚI CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

        Sáng ngày 04/6/2024, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Võ Anh Lâm và ông Võ Văn Châu khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định. Ông Trần Minh Thanh – Chủ tịch Công ty, Phó Bí thư Đảng bộ chủ trì Hội nghị.

      Thành phần tham gia Hội nghị gồm Người quản lý, Kiểm soát viên Công ty; Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại các tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn thanh niên.

        Tại Hội nghị, ông Trần Minh Thanh phổ biến mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại đối với các chức danh Phó Giám đốc Công ty theo quy định pháp luật.

Ông Trần Minh Thanh – Chủ tịch Công ty, Phó Bí thư Đảng bộ phát biểu tại Hội nghị

            Sau khi ông Võ Anh Lâm và ông Võ Văn Châu trình bày Bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ từ tháng 7/2019 đến nay; Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị lần lượt có những nhận xét, ý kiến góp ý quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của từng người. Nhìn chung, trong suốt quá trình công tác, ông Võ Anh Lâm và ông Võ Văn Châu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành tốt các nội quy, quy định của Công ty, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được hàng năm, đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, tập thể lãnh đạo Công ty căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định để thảo luận, bỏ phiếu quyết định nhân sự bổ nhiệm lại.

             Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Võ Anh Lâm trình bày Bản tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ

Ông Võ Văn Châu trình bày Bản tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ

 

Cán bộ chủ chốt Công ty tham dự Hội nghị

Bích Nhi
Tin liên quan