Chúc mừng quý khách hàng tại Tỉnh Ninh Thuận đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 16/02/2024, ký hiệu: 07
Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện

 

Tham gia thị trường chung từ năm 2005 theo quy định của Bộ Tài chính, Công ty được phép tổ chức hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận đến Quảng Bình và các tỉnh Tây Nguyên.

Đại diện Công ty XSKT Ninh Thuận trao số tiền để trang bị cơ sở vật chất

cho các trạm y tế trong tỉnh. Ảnh: V.T

Vượt qua những khó khăn, bằng những mục tiêu, giải pháp và quyết tâm cao, hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua đã có chuyển biến tốt, bộ vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận từng bước tạo dựng được uy tín và thương hiệu trên thị trường miền Trung và Tây Nguyên.

Doanh thu năm 2010 so năm 2009 tăng 23% và bằng 149% năm 2008; 9 tháng đầu năm 2011 đạt trên 138 tỷ đồng, bằng 85,8% kế hoạch. Nộp ngân sách năm 2010 so năm 2009 tăng 26,4% và bằng 166% năm 2008; 9 tháng năm 2011 đã nộp trên 33,5 tỷ đồng, bằng 95,7% kế hoạch phấn đấu của Công ty; dự kiến thu nhập của người lao động năm 2011 trên 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Bằng những kết quả trong hoạt động kinh doanh, từ năm 2009 đến nay, Công ty đã tích cực vận động cán bộ, nhân viên tham gia công tác xã hội từ thiện, đồng thời trích từ nguồn quỹ phúc lợi tham gia hỗ trợ nhiều hoạt động xã hội với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Cụ thể: Trong năm 2009, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục: 670.000.000 đồng; xây dựng nhà tình nghĩa: 450.000.000 đồng. Riêng trong năm 2010, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục: 1.380.000.000 đồng; hỗ trợ trang thiết bị cho 63 Trung tâm học tập cộng đồng: 200.000.000 đồng; Hội Khuyến học tỉnh: 50.000.000 đồng; hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh (mổ mắt, tim): 150.000.000 đồng; xây dựng nhà tình nghĩa: 450.000.000 đồng; đóng góp Quỹ Vì người nghèo tỉnh: 500.000.000 đồng và ủng hộ bếp ăn nhân đạo (từ Quỹ Phúc lợi): 2.000.000 đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, tài trợ cho Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tham gia vòng thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia: 20.000.000 đồng. Trong đợt phát động đóng góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo” tháng 10 - 2011, Công ty đã trích từ Quỹ phúc lợi ủng hộ 500.000.000 đồng.

Ngoài ra, từ năm 2008 đến nay, thông qua phát động của lãnh đạo Công ty và tổ chức công đoàn, cán bộ, nhân viên đã tự nguyện tham gia đóng góp các Quỹ như: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm Công đoàn, ủng hộ nhân dân Cu Ba, Nhật Bản, đồng bào bị thiên tai lũ lụt miền Trung,… với số tiền hơn 57,9 triệu đồng.

Tin rằng trong điều kiện kinh doanh phát triển, cùng với nhiều đơn vị bạn, cán bộ, nhân viên Công ty sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện xã hội nhiều hơn nữa, thể hiện đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta ngày càng được tỏa sáng.

Trần Thành
Tin liên quan