Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 14/6/2024, ký hiệu: 24
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG VÀ GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH TRƯỞNG VPĐD CÔNG TY TẠI CÁC TỈNH

          Thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, từ ngày 07/9 đến ngày 15/9/2022, lãnh đạo Công ty đã tổ chức công bố quyết định luân chuyển, điều động các chức danh Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại các tỉnh Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk và thành phố Đà Nẵng.

          Giám đốc Công ty đã ban hành các quyết định luân chuyển, điều động các chức danh Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại các tỉnh Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk và thành phố Đà Nẵng. Đồng thời ủy quyền cho các Phó Giám đốc phụ trách địa bàn liên quan đến công tác luân chuyển lần này trực tiếp triển khai công bố quyết định và giao nhiệm vụ cho Trưởng Văn phòng mới tại Văn phòng đại diện các tỉnh.

            Theo đó, ngày 07/9/2022 tại Văn phòng đại diện Công ty tỉnh Đăk Lăk, ông Võ Anh Lâm – Phó Giám đốc Công ty đã công bố Quyết định số 96/QĐ-XSKT ngày 05/9/2022 của Giám đốc Công ty về việc điều động ông Hàng Trừu Thông, Trưởng Văn phòng đại diện thành  phố Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện tỉnh Đăk Lăk.

 

Ông Võ Anh Lâm – Phó Giám đốc Công ty công bố quyết định

và giao nhiệm vụ cho ông Hàng Trừu Thông, Trưởng VPĐD Đăk Lăk

           Sáng ngày 13/9/2022 tại Văn phòng đại diện Công  ty tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Văn Châu – Phó Giám đốc Công ty cũng đã tiến hành công bố Quyết định số 94/QĐ-XSKT ngày 05/9/2022 của Giám đốc Công ty về việc điều động ông Lê Minh Nghiêm, Trưởng Văn phòng đại diện Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Võ Văn Châu – Phó Giám đốc Công ty công bố quyết định

và giao nhiệm vụ cho ông Lê Minh Nghiêm, Trưởng VPĐD Khánh Hòa

           Đến ngày 14/9/2022 tại Văn phòng đại diện Công ty thành phố Đà Nẵng, ông Tăng Nguyên Nam – Phó Giám đốc Công ty tiến hành công bố Quyết định số 95/QĐ-XSKT ngày 05/9/2022 của Giám đốc Công ty về việc điều động ông Nguyễn Hoàng Anh Tiến, Trưởng Văn phòng đại diện Đăk Lăk giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng.

 

Ông Tăng Nguyên Nam – Phó Giám đốc Công ty công bố quyết định đối với ông Nguyễn Hoàng Anh Tiến (cầm hoa), Trưởng VPĐD Đà Nẵng cùng với người lao động tại đơn vị

            Và sau đó một ngày, tại Văn phòng đại diện Công ty tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Tăng Nguyên Nam thực hiện công bố Quyết định số 93/QĐ-XSKT ngày 05/9/2022 của Giám đốc Công ty về việc điều động ông Trần Trung Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Khánh Hòa giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Thừa Thiên Huế.

 

Ông Tăng Nguyên Nam – Phó Giám đốc Công ty công bố quyết định đối với ông Trần Trung Dũng, Trưởng VPĐD Thừa Thiên Huế

             Nhìn chung, công tác tổ chức công bố các quyết định nêu trên diễn ra nghiêm túc với sự tham gia đầy đủ của người lao động từng đơn vị. Tại buổi công bố, các đồng chí Phó Giám đốc ghi nhận những kết quả các đồng chí Trưởng Văn phòng cũ đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời giao nhiệm vụ cho Trưởng Văn phòng đại diện mới, mong muốn với sự nỗ lực, tinh thần cầu thị, ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công, tâm huyết xây dựng Công ty, các đồng chí Trưởng Văn phòng đại diện mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết cùng với tập thể người lao động tại Văn phòng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm 2022 và những năm tiếp theo. Đề nghị các Trưởng Văn phòng đại diện nhanh chóng bàn giao công ivệc để tiếp nhận nhiệm vụ mới.

             Cùng với việc luân chuyển chức danh Trưởng Văn phòng đại diện, Đảng ủy Công ty đã kịp thời ban hành quyết định chỉ định Bí thư các Chi bộ Văn phòng đại diện tại Đăk Lăk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

           Có thể nói, công tác luân chuyển, điều động cán bộ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng năng lực, sở trường của cán bộ ở các địa bàn kinh doanh khác nhau, vị trí công tác khác nhau và là một trong những biện pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả Công ty.

Bích Nhi
Tin liên quan