Chúc mừng quý khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 14/6/2024, ký hiệu: 24
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (Công ty), Thư ký Hội đồng, trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác giám sát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng giám sát Xổ số.

Theo đó, trong năm 2017, hoạt động của Hội đồng đã được tổ chức theo đúng quy định của nhà nước, Quy chế do UBND tỉnh ban hành, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, đảm bảo tính khách quan, trung thực, bảo vệ quyền lợi của người mua vé số, góp phần giúp Công ty tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả, chấp hành nghiêm quy định của Bộ Tài chính. Tổng doanh thu năm 2017 của Công ty đạt 246 tỷ đồng đạt 94,81 % so với năm 2016, lợi nhuận đạt hơn 36 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt trên 70 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc và Ban Giám sát xổ số khu vực các huyện cần tăng cường hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Trong đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động liên quan đến kinh doanh xổ số của Công ty, nhất là vé xổ số Lô tô mới được Công ty phát hành từ 01/01/2018 và giám sát thu hủy vé bước 1 theo ủy quyền của Hội đồng các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đối với Công ty cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để quản lý và tổ chức triển khai tốt hoạt động kinh doanh, củng cố mạng lưới đại lý bán vé số, đảm bảo hiệu quả, an toàn; từng bước nâng cao thị phần ở các địa bàn thuận lợi, thực hiện các giải pháp để phát triển những địa bàn khó khăn; đảm bảo cơ cấu trả thưởng hợp lý loại hình vé xổ số Biết kết quả ngay, vé Lô tô, tạo phong phú về chủng loại vé trên thị trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý đạt hiệu quả; làm tốt công tác tham mưu cho các ngành chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xổ số, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.

Trần Thành
Tin liên quan