Chúc mừng quý khách hàng tại Tỉnh Ninh Thuận đã trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 16/02/2024, ký hiệu: 07
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023

           Sáng ngày 28/3/2023, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức hội nghị người lao động năm 2023. Về phía Liên đoàn lao động tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Hòa – Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp, về phía Công ty có đồng chí Trần Minh Thanh - Chủ tịch Công ty; đồng chí Vũ Đức Kim - Giám đốc Công ty, đồng chí Tăng Nguyên Nam - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cùng 60 người quản lý và người lao động Công ty tham dự Hội nghị.

Đại biểu, người quản lý, người lao động tham dự hội nghị người lao động

            Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Văn Châu – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và xây dựng Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, năm 2022 Công ty đã tập trung xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai thực hiện những biện pháp tổ chức kinh doanh, trong đó xác định mục tiêu chính là tiếp tục ổn định, từng bước phát triển doanh thu loại hình vé xổ số truyền thống, thực hiện kế hoạch phát hành phù hợp các loại hình vé xổ số BKQN tại các tỉnh, đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo đảm an toàn mọi mặt trong kinh doanh, nhất là phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động mang tính đặc thù của Công ty. Lãnh đạo công tác xây dựng và củng cố kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, động viên người lao động nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, phát huy mọi tiềm năng để ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, trong năm Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí Tăng Nguyên Nam Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình công tác Công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Diệp Thế Dũng – Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân.

          Thừa ủy quyền của Giám đốc Công ty, đồng chí Trần Thị Thanh Hiếu – Kế toán trưởng báo cáo công khai tài chính của Công ty, tình hình trích lập các quỹ theo quy định; Đồng chí Huỳnh Nguyễn Bích Nhi – Trưởng phòng Tổ chức - Lao động - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Công ty năm 2022 và Phụ lục Thỏa ước lao động tập thể năm 2023.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Thanh - Chủ tịch Công ty đánh giá cao hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty trong năm 2022, hy vọng năm 2023 Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua và vận động người quản lý, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm 2023.

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Hòa – Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị đã biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Công ty trong năm 2022, đồng thời đồng chí cũng định hướng những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác Công đoàn trong thời gian tiếp theo. Đề nghị Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và chương trình, kế hoạch công tác năm đã đề ra; đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tổ chức các hoạt động phong trào trong đoàn viên, người quản lý, người lao động; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên.

           Đồng chí Vũ Đức Kim – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ nhiệt tình của Liên đoàn lao động tỉnh. Đồng thời Giám đốc kêu gọi: Tập thể người quản lý, người lao động Công ty phát huy tinh thần trách nhiệm của mình hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào thi đua do Công ty, BCH công đoàn phát động; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023.

          Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 và các nội dung phụ lục Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

          Tại hội nghị đã có: 07 tập thể, 21 cá nhân được BCH Công đoàn tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022./.

Thúy Vũ
Tin liên quan