KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM, 11 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tìm hiểu: BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 20/10/1946, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập, mà tiền thân là Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam. Về sau quyết định lấy ngày 20/10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam.

  Ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 91 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh”, Người dẫn lời Các Mác: Ai đã biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào, thì chắc không làm nổi. V.I.Lênin nói:Đảng cách mệnh phải làm sao dạy cho đàn bà nấu ăn cũng biết làm việc nước, như thế cách mệnh mới gọi là thành công. Những lời ngợi khen của các nhà kinh điển lỗi lạc và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nhận định phụ nữ luôn nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong xã hội và gia đình.

Trong Thư gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 08/3/1952): Bác nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”; Điều này một lần nữa được Người khẳng định trong sách “Lịch sử nước ta”:

“Phụ nữ ta chẳng tầm thường

Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nữ đại biểu tại

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 9/1960 - Ảnh tư liệu

Để phát huy vai trò của phụ nữ, tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 9 năm 1960), Bác căn dặn: “Mỗi một người và tất cả phụ nữ phải hăng hái nhận lấy trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xoá bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hoá, kỹ thuật…”.

Trong Thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Người khen ngợi và động viên: “Phụ nữ Việt Nam ta sẵn có truyền thống đấu tranh anh dũng và lao động cần cù. Trong kháng chiến, phụ nữ ta từ Bắc đến Nam đều hăng hái tham gia đánh giặc cứu nước”...

Trong bài nói tại Đại hội liên hoan phụ nữ“Năm tốt”, ngày 30/4/1964, Bác khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ ta đã góp phần khá lớn làm cho cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi vẻ vang”.

Từ ngàn xưa, phụ nữ Việt Nam đã có truyền thống yêu nước. Phát biểu tại Đại hội những phụ nữ xuất sắc trong phong trào“Ba đảm đang” của Thủ đô ngày 02/12/1965, Bác nói: “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng… Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”.

Ngày 19/10/1966 tại Lễ kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa đã nhắc đến truyền thống quý báu ấy: “Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân, cho đến ngày hôm nay mỗi khi nước nhà gặp nguy nan, thì phụ nữ ta hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó ta có câu tục ngữ rất hùng hồn: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” và để ghi nhớ công ơn của các Mẹ Việt Nam anh hùng ở hai miền Nam – Bắc, Người nhấn mạnh:  “Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng”; “Dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến những người ưu tú, đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại”.

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Ảnh: Tư liệu

Đặc biệt, ngày 8/3/1965, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Quốc tế Phụ nữ(1910-1965) Bác dành tặng phụ nữ Việt Nam bức trướng thêu 8 chữ vàng: “ANH HÙNG - BẤT KHUẤT - TRUNG HẬU - ĐẢM ĐANG”. 

ANH HÙNG” là thể hiện thái độ hăng hái tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm và giành những điều tốt đẹp cho dân tộc ta.

BẤT KHUẤT” là chỉ sự kiên cường gan dạ không sợ kẻ thù mà vẫn xông ra chiến trường làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

TRUNG HẬU” là sự quyết trí chống lại những cái tiêu cực không chỉ cho gia đình, số phận mà còn cho cả vận mệnh của đất nước.

ĐẢM ĐANG” là chỉ sự chăm chỉ, khéo léo trong việc chăm chồng, chăm con, chăm gia đình có một cuộc sống hạnh phúc hay đảm đang trong việc ứng xử đấu tranh cho đất nước có một cuộc sống hạnh phúc.

Quan tâm sâu sắc tới phụ nữ, Bác luôn đấu tranh để phụ nữ được hưởng quyền bình đẳng với nam giới. Xác định một trong những nội dung quan trọng của công tác phụ nữ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ, ngày 08/3/1960, trong Thư gửi Phụ nữ toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Bác nhắc nhở: “Đảng và Chính phủ ta luôn luôn chú ý nâng cao địa vị của phụ nữ. Hiến pháp định rõ“nam nữ bình đẳng” và Luật lấy vợ lấy chồng,... đều nhằm mục đích ấy”.

Báo Nhân Dân, số 3199, ngày 28/12/1962 đăng bài của Bác “Phải thật sự bảo đảm quyền lợi của phụ nữ” dưới bút danh T.L., có đoạn viết: “Ngày xưa, Bà Trưng, Bà Triệu, đã phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc, cứu dân. Trong lịch sử của dân tộc ta nhất là những thời kỳ cách mạng và kháng chiến, phụ nữ đã rất dũng cảm. Hiện nay, phụ nữ đang góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ -Diệm ở miền Nam”.

Trong bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Bình, ngày 01/01/1967, Bác nhắc nhở: “Phải kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng,trai gái đều ngang quyền như nhau. Lênin dạy chúng ta: phụ nữ là một nửa xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng cả. Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ”.

Bên cạnh những lời động viên, khuyến khích dành cho phụ nữ, Bác còn chỉ ra nhược điểm của phụ nữ, bày tỏ sự cảm thông và hướng dẫn cách khắc phục. Tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc ngày 01/8/1960, Bác nói: “Phụ nữ ta còn có một số nhược điểm như bỡ ngỡ, lúng túng, tự ti, thiếu tin tưởng vào khả năng của mình; mặt khác, phụ nữ cũng gặp nhiều khó khăn, về gia đình, con cái. Muốn giải quyết khó khăn không nên ỷ lại vào Đảng, Chính phủ mà phải quyết tâm học tập, phát huy sáng kiến, tin tưởng ở khả năng mình, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau để giải quyết mọi khó khăn của phụ nữ trong công tác chính quyền”.

Trải qua lịch sử 91 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, luôn xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Ngày nay, với mong muốn giữ gìn, phát huy và xây dựng những phẩm chất tốt đẹp vừa mang nét truyền thống của phụ nữ Á Ðông hòa quyện với phong cách hiện đại ngày nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xây dựng và triển khai Ðề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó giữ lại 2 phẩm chất“Trung hậu - Đảm đang” không thể thiếu của người phụ nữ Việt Nam trong mọi thời đại và bổ sung 2 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng” thành 04 phẩm chất cao đẹp kết nối giữa truyền thống và hiện đại trong con người phụ nữ Việt Nam, tiếp tục tôn vinh hình ảnh đẹp của người phụ nữ thời nay nhằm khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội, tạo ảnh hưởng lớn tới việc giáo dục phẩm chất, đạo đức của các thành viên trong gia đình, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam xin gửi đến các mẹ, các chị, các em - những phụ nữ Việt Nam nói chung và trong Công ty nói riêng - lời chúc tốt đẹp và kính trọng nhất, với mong muốn rằng mỗi người Phụ nữ Việt Nam luôn là những đóa hoa tươi thắm nhất, tỏa ngát hương thơm nhất mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình. Mỗi người Phụ nữ Công ty sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng hơn vào sự nghiệp xây dựng Công ty phát triển bền vững trong những chặng đường tiếp theo./.

                                     Đảng ủy Công ty TNHH

                                    xổ số kiến thiết ninh thuận

                                                                     (Trần Thành, Chi bộ Tổ chức – Lao động)

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 5969
  • Tất cả: 821896
 
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN

           - Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

           - Tel: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379. Fax: 0259.3822708 - 3822707 -  3830380

            - Website:http://www.xosoninhthuan.com.vn/   

            - Email:xosoninhthuan@yahoo.com hay xosoninhthuan@ninhthuan.gov.vn