Giới thiệu chung

       Ở Việt Nam, xổ số xuất hiện từ năm 1936, do thực dân Pháp tổ chức phát hành gọi là xổ số Đông Dương, nhằm tăng khoản thu phục vụ chính sách thực dân cai trị, nhưng do tình hình kinh tế ngày càng suy kiệt nên xổ số Đông Dương chỉ tồn tại hai năm với vài đợt phát hành có hiệu quả thấp, đến năm 1938 thì ngừng phát hành.

       Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước ta đã ban hành nghị định 128/TC ngày 12/03/1946 về việc tổ chức phát hành xổ số kiến thiết để động viên nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đất nước. Tuy nhiên do điều kiện cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp nên chưa thực hiện. Sau khi miền Bắc được giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, Chính Phủ đã ban hành nghị định số 31/CP ngày 26/02/1962 cho phép các địa phương tổ chức phát hành xổ số kiến thiết. Nguồn thu từ hoạt động xổ số được nộp vào ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội: Bệnh viện, trường học ....

          Hoạt động xổ số kiến thiết có vai trò quan trọng là tạo môi trường cho các tầng lớp nhân dân vui chơi giải trí lành mạnh. Mỗi người tham gia mua một vé, vài vé xổ số hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngân sách gia đình, nhưng nhiều người góp lại sẽ hình thành nguồn vốn lớn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Người mua vé nếu có may mắn trúng thưởng thì đó là lợi nhà, còn nếu không trúng thưởng thì sẽ gặp lại đồng tiền của mình ở những công trình phúc lợi. Hoạt động xổ số kiến thiết không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa lớn về mặt xã hội.

       -  Về ý nghĩa kinh tế, hoạt động xổ số kiến thiết tuy không phải là một ngành kinh tế sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, nhưng là một biện pháp tài chính, một công cụ của Nhà nước để thực hiện điều tiết và phân phối lại thu nhập quốc dân.

        - Về ý nghĩa xã hội, trước hết phải khẳng định hoạt động xổ số kiến thiết đã góp phần làm thoả mãn một nhu cầu cần thiết của đời sống xã hội, là nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của một bộ phận đông đảo nhân dân trong xã hội. Sau đó, là tạo ra việc làm cho một lực lượng lao động xã hội thông qua việc tham gia trực tiếp hoạt động xổ số kiến thiết hoặc làm đại lý bán vé. Ngoài ra, tính chất xã hội của hoạt động xổ số còn thể hiện ở chổ các Công ty Xổ Số Kiến Thiết luôn quan tâm và có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người mua vé. Có thể nói, hiệu quả về mặt xã hội của hoạt động xổ số kiến thiết chính là biểu hiện đầy đủ của hoạt động chứa đựng cả hai yếu tố " vừa ích nước, vừa lợi nhà"

         Những ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng đó của hoạt động xổ số đã đặt ra nhiệm vụ phải tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động này ngày càng phát triển mạnh mẽ, lành mạnh, đúng định hướng của Nhà nước.


        Công ty Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận được thành lập theo quyết định số 1055/QĐUBTH ngày 01/04/1992 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thuận Hải. Ngày 04/01/1993 Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Ninh Thuận ra quyết định số 02/QĐ/UBNT thành lập lại Công ty Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận theo nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ).

          Từ năm 2005, thực hiện chủ trương của Bộ Tài Chính về việc mở cửa thị trường xổ số, Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận sẽ phát hành các loại hình xổ số toàn khu vực Miền Trung và Tây Nguyên từ Ninh Thuận, Đăk Nông đến Quảng Bình. Và tổ chức quay số mở thưởng bộ vé truyền thống vào lúc 17 giờ 15 phút ngày thứ Sáu hàng tuần. Kết quả mở thưởng sẽ đươc truyến trực tiếp tại trên web,..

          Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân tham gia mua vé Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 4152
  • Tất cả: 967843
 
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN

           - Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

           - Tel: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379. Fax: 0259.3822708 - 3822707 -  3830380

            - Website:http://www.xosoninhthuan.com.vn/   

            - Email:xosoninhthuan@yahoo.com hay xosoninhthuan@ninhthuan.gov.vn