Công bố thông tin

cong bo ket qua hoat dong.pdf

dieu le cong ty.pdf

baocaotaichinh2014.pdf

bao cao tai chinh qui II_2015

Cong bo thong tin doanh nghiep

Ke Hoach Nam 5

bao cao tai chinh qui 2015

tinh hinh sap xep, doi moi doanh nghiệp 2016

Kinh doanh va dau tu phat trien 2016

Che do tien luong, tien thuong 2016

Báo Cáo Tài Chính Qui I/2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và 3 năm

Báo Cáo Tài Chính Qui II/2016

Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Báo cáo tồng hợp tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước năm 2015

Công khai tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2015

Công khai kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Báo cáo tiền lương, thương năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm va 03 năm (2014 - 2016)

Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

Công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Cty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận đầu tư tại Cty CP Du Lịch Sài Gòn Ninh Chữ: http://www.bvsc.com.vn/News/2016727/455634/bvsc-thong-bao-dau-gia-cong-ty-co-phan-du-lich-sai-gon-ninh-chu.aspx

Công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Cty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận đầu tư tại Cty CP Du Lịch Sài Gòn Ninh Chữ lần 2: http://www.bvsc.com.vn/News/20161123/480219/bvsc-thong-bao-dau-gia-cong-ty-co-phan-du-lich-sai-ninh-chu.aspx
      
     
Công bố thông tin về việc Đấu giá cổ phần của CTCP DLSG Ninh Chữ, Link tải : https://drive.google.com/file/d/1XqqDml89w1PTyYQNDfUjLMmTDj0cvat2/view?usp=sharing.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 4179
  • Tất cả: 967870
 
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN

           - Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

           - Tel: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379. Fax: 0259.3822708 - 3822707 -  3830380

            - Website:http://www.xosoninhthuan.com.vn/   

            - Email:xosoninhthuan@yahoo.com hay xosoninhthuan@ninhthuan.gov.vn